Blogg

Annerledesåret 2020

2020 ble et veldig spesielt år for mange, også for oss i Sjakk & Samfunn. Vi tror og håper at vi gjennom våre aktiviteter har bidratt til å gjøre året litt bedre for en del mennesker.

I 2020 forandret behovet for møteplasser seg mye. Mange har følt på ensomhet og isolering som følge av nye retningslinjer i samfunnet. Man har opplevd at aktiviteter blir avlyst og stedene der man tidligere møttes har blitt stengt. Dermed har det også blitt behov for å skape nye møteplasser, og i dette landskapet har Sjakk & Samfunn forsøkt å finne sin rolle.

Mer sjakk på bibliotekene
Året startet relativt normalt. Vi hadde 160 biblioteker som hadde meldt seg på prosjektet, i tillegg til flere frivilligsentraler. Vår første oppgave var derfor å hjelpe disse med å skape et sjakktilbud for sine brukere.

Behovene var ulike, og mange hadde store ambisjoner. Flere ønsket kurs, spillekvelder og turneringer, og vi arbeidet med å knytte biblioteker opp mot lokale sjakklubber og andre sjakkressurser.

Etter hvert som prosjektet skred frem, ble vi mer og mer bevisste på at de bibliotekene som lyktes best, var de som skapte tilbud som de klarte å holde i selv. Lavterskeltilbud som ikke krevde at det kom sjakkeksperter utenfra og holdt i tilbudet, men enkle små grep som bidro til å skape mer sjakkaktivitet. I tillegg til å sørge for at bibliotekene fikk rikelig med sjakkutstyr, lagde vi derfor ulike maler.

Maler om hvordan man kunne arrangere uformelle spillekvelder og maler for hvordan man kunne lage enkle sjakkhjørner som kan inspirere til sjakkaktivitet.

Sjakk i fengsel
Våren 2020 var kriminalomsorgen vårt hovedsatsningsområde, og vi sendte blant annet ut tilbud til alle landets fengsler om å bli med på prosjektet. Selv om behovene kunne variere, så var det en stor interesse i fengslene for å skape et bedre sjakktilbud for innsatte. Vi sendte ut materiell og holdt kurs i flere fengsler før Covid-19 forandret behovene radikalt.

Ønsket om sjakk var der fremdeles, men muligheten for å holde kurs, turneringer og større arrangementer forsvant. I stedet dukket det opp behov for 1 til 1 aktiviteter på cellene. Oslo fengsel var blant de første som så at sjakk kunne være en aktivitet som passet godt inn i lys av de nye retningslinjene. Når alle større aktiviteter ble satt på vent, ble sjakk et flott og populært alternativ som det var mulig å ha på cellene.

Oslo fengsel ønsket å tilby sjakk på alle sine avdelinger og fikk 90 sjakksett av Sjakk & Samfunn til dette formålet.

Sammen med Røde Kors fikk vi også støtte fra Dam-stiftelsen på 200.000 som ble brukt til å sørge for at fengslene fikk sjakkutstyr, sjakklitteratur og sjakk-dvd ’er til fengslene.

Vi gjennomførte også kurs for Røde Kors sine frivillige knyttet til deres Visitor-tjeneste der temaet var Sjakk i relasjonsskapende arbeid. Dette kurset ble tatt veldig godt imot, og vi ønsker å tilby tilsvarende kurs til frivillige rundt om i hele landet når det igjen åpner seg muligheter for nye fysiske kurs.

Covid-19
I mars 2020 forandret samfunnet seg brått og vi måtte forandre på mange av våre planer. Vi lot oss inspirere av sjakklubber som la sine klubbkvelder til nett, og begynte å arrangere ukentlig online turneringer, simultanoppvisninger og webinarer. I tillegg har vi videreutviklet vår ressursbank som inneholder opplæringsvideoer, online kurs i sjakk, tips til morsomme aktiviteter, oppgaver, turneringsoppsett og mye mer.

Vi arrangerte også en stor julesjakkturnering på Lichess med 220 deltakere. Alle som deltok i turneringen hadde like store sjanser til å vinne premier, og Anne Grete Nebell vant et brett i tre signert av ingen ringere enn verdensmester Magnus Carlsen.

Sjakk for seniorer
Høsten 2020 var seniorsentre og seniororganisasjoner vårt hovedsatsningsområde. På et tidspunkt der det så ut til at samfunnet begynte å åpne seg litt opp igjen, sørget vi for at ulike institusjoner som ønsket å skape et bedre sjakktilbud for eldre, fikk både sjakkmateriell og inspirasjonsmateriell.

Mange steder lyktes man med å skape et sjakktilbud. For eksempel på Nesttun Eldresenter i Bergen hvor det ble arrangert ukentlige kurs- og spillekvelder i regi av det unge sjakktalentet Ariza Hina Mansoor. Vi hadde også planer om å arrangere en lagkamp på nett mellom Nesttun eldresenter og Haugerud seniorsenter i Oslo, men måtte dessverre til slutt kaste inn håndkle på grunn av smittesituasjonen i disse byene.

I 2021 ønsker vi å tilrettelegge for flere sjakkurs på seniorsentre over hele landet lignende kurset som gjennomført på Nesttun Eldresenter denne høsten

Vi har imidlertid ikke gitt opp å skape et bedre sjakktilbud for eldre og håper våren 2021 å kunne arrangere en rekke nybegynnerkurs på eldresentre over hele landet. Vi har også ambisjoner om å kunne invitere til NM for seniorsentre høsten 2021 der vi vil benytte spillplattformen Spillsjakk til å arrangere lagkamper på nett mellom sentrene som ønsker å bli med.

I året som kommer vil vi jobbe videre med de samfunnsområdene som allerede er med i prosjektet, og vi ønsker også å skape gode sjakktilbud for mennesker som sliter psykisk. I første omgang gjennom en omfattende online satsing i samarbeid med Mental Helse. Vi vil også planlegge prosjekter inn mot rusomsorgen fra høsten 2021.

Med ønske om et godt nytt sjakk-år fra oss i Sjakk & Samfunn!