Blogg

Arrangerer digitalt mesterskap for seniorer og pensjonister

Til høsten vil Sjakk & Samfunn i regi av Norges Sjakkforbund samarbeide med Pensjonistforbundet om å arrangere et digitalt mesterskap i lagsjakk for seniorer og pensjonister. Stiftelsen Dam har støttet prosjektet med 300 000 kroner.

Sjakk & Samfunn er veldig glade for å annonsere nyheten om at Stiftelsen Dam har bevilget midler til et digitalt mesterskap i sjakk for seniorsentre, eldresentre, lokallag i Pensjonistforbundet og lignende høsten 2021. Det siste året har vi flyttet flere av våre aktiviteter til det store internettet, og vår opplevelse er at mange får stor glede av sjakkaktiviteter som foregår digitalt. Det siste eksempelet er en digital kursrekke som vi for øyeblikket arrangerer i samarbeid med Mental Helse – også her med god støtte fra Stiftelsen Dam. Kursrekken har som mål å hindre ensomhet og isolasjon som følge av de strenge smitteverntiltakene i samfunnet, og godt over 150 kursdeltagere er påmeldt kurset. Nå gleder vi oss til å nå ut til andre grupper i samfunnet!

Et digitalt mesterskap i lagsjakk for pensjonister og seniorer vil bestå av 24-32 lag som vil spille sjakk-kamper mot hverandre online. Mesterskapet vil spilles på plattformen SpillSjakk.no som er godt testet og utviklet til å gjennomføre store arrangementer av denne typen. Deltagerne kan sitte hjemmefra å spille, men hvis situasjonen tillater det, kan deltagerne også møtes på et lokalt treffsted og derfra spille hver for seg i fellesskap.

Ideen til et større digitalt mesterskap kom allerede i fjor da vi arrangerte en digital lagmatch mellom Haugerud seniorsenter og Nesttun eldresenter. Dessverre måtte matchen settes på vent da korona blomstret opp igjen i Bergen, men ønsket om gjennomføring var stort. Vi erfarte at dette var noe brukerne på både Haugerud og Nesttun hadde veldig lyst til å få til, og vi var også i kontakt med andre aktivitetssentre for eldre som kunne tenke seg å konkurrere på denne måten.

Mesterskapet planlegges å gjennomføres høsten 2021, og interesserte må gjerne melde sin interesse allerede nå. Så gjenstår det å se – hvilket aktivitetssenter for eldre er best i sjakk i Norge?

Sjakk & Samfunn har god erfaring med å arrangere hybridturneringer. Her fra en lagmatch på Haugerud seniorsenter.