• Blogg

  Annerledesåret 2020

  I 2020 forandret behovet for møteplasser seg mye. Mange har følt på ensomhet og isolering som følge av nye retningslinjer i samfunnet. Man har opplevd at aktiviteter blir avlyst og stedene der man tidligere møttes har blitt stengt. Dermed har det også blitt behov for å skape nye møteplasser, og i dette landskapet har Sjakk & Samfunn forsøkt å finne sin rolle. Mer sjakk på bibliotekeneÅret startet relativt normalt. Vi hadde 160 biblioteker som hadde meldt seg på prosjektet, i tillegg til flere frivilligsentraler. Vår første oppgave var derfor å hjelpe disse med å skape et sjakktilbud for sine brukere. Behovene var ulike, og mange hadde store ambisjoner. Flere ønsket…

 • Blogg

  Sjakk i Straumgjerde

  Corinna Lotz opplevde at sjakk bidro til at hun følte seg inkludert og mer hjemme i Norge etter å ha flyttet fra Tyskland for to år siden. Nå vil hun skape et sosialt sjakktilbud i hjemstedet Straumgjerde i Møre og Romsdal.

 • Blogg

  Har suksess med sjakk for folk som sliter med rus

  På Karmøy har de siden 2013 hatt stor suksess med sjakk for personer med rusproblemer. Målet er at brukerne skal bli trygge på seg selv og klare å delta i ordinære fritidstilbud. Innlegget er skrevet av Terje Arvid Bårdsen, boligoppfølger og sjakkmotivator ved MO-senteret i Karmøy kommune. I 2013 begynte jeg i jobben som boligoppfølger på mottak og oppfølgingssenteret (MO-Senteret) i Karmøy kommune. MO-senteret er en avdeling i rus- og psykisk helsetjenester i kommunen, og MO-senteret hjelper personer som har utfordringer med rus. På MO-senteret jobber det saksbehandlere, sykepleiere, boligoppfølgere og sosial vaktmester. På «lavterskel» får brukerne tilbud om mat, brukerutstyr, sårstell og samtaler. Flere hadde spilt når de var…

 • Blogg

  Helsedirektoratet gir støtte til Sjakk & Samfunn

  Helsedirektoratet har denne høsten gitt ut nærmere 150 millioner kroner til aktivitetstiltak for eldre. Fylkesmannen i hvert fylke har stått for fordelingen av midlene og i flere fylker har Sjakk & Samfunn blitt tilgodesett med midler. Denne høsten har Sjakk & Samfunn arbeidet ekstra for å skape et bedre sjakktilbud for landets seniorer. Vi har sendt ut store mengder sjakkutstyr og inspirasjonsmateriell som allerede har bidratt til å skape flere lavterskel sjakktilbud mange steder. Å skape gode aktivitetstilbud for seniorer kan være utfordrende i disse tider, men seniorsentrene som har meldt seg på prosjektet har et klart ønske om å bruke sjakk for å skape gode møteplasser for seniorer. På…