Blogg

ENDELIG KLART FOR LANSERING!

Etter måneder med forberedelser så er prosjektet Sjakk & Samfunn endelig klart for lansering. Lørdag 5.oktober blir det hele avduket på Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger.


Bakgrunn

I mars 2019 ga Kulturdepartementet tilsagn om midler til Norges Sjakkforbund sitt nye store prosjekt Sjakk & Samfunn. Siden den gang har vi arbeidet aktivt for å utvikle et prosjekt som er bærekraftig og som kan bidra til at sjakk blir tilgjengeliggjort for flere. Vi har ambisjoner om å få sjakk inn i fengsler, asylmottak, sykehjem, eldresentre, rusomsorgen, fritidsklubber, frivilligsentraler og mange andre viktige samfunnsområder.

Vi ble raskt enige om at bibliotekene skulle være første satsningsområde i prosjektet. Bibliotek-Norge viste tidlig stor interesse for prosjektet og vi følte oss veldig velkomne. Bibliotekene har et ønske om å være noe mer enn en utlånssentral. De ønsker å skape gode møteplasser, og da passer sjakk godt inn.Hvorfor sjakk?

Noe av det flotte med sjakkmiljøene i Norge er at det er et enormt mangfold. Over sjakkbrettet møtes mennesker med ulik bakgrunn til vennskapelig kamp. Norske sjakklubber har lyktes med å skape et felleskap der alle er velkomne uavhengig av språk, kulturell bakgrunn, funksjonshemninger, kjønn og andre forhold. Disse møteplassene har vært til inspirasjon for det vi nå ønsker å skape på norske biblioteker. Vi tror at for veldig mange mennesker vil det å kunne gå inn på et bibliotek være enklere enn å skulle oppsøke en sjakklubb. Vi har troen på at bibliotekene vil kunne skape et lavterskeltilbud som gjør at spillet vi er glad i skal nå ut til langt flere enn det sjakklubbene lykkes med i dag. Og bidra til et varmere og mer inkluderende samfunn.

Bibliotekene vil også være et naturlig samlingspunkt for flere av de samfunnsområdene vi ønsker å nå ut til i prosjektet. Mange av bibliotekene har allerede et etablert sjakktilbud i dag. Et av bibliotektilbudene som har inspirert oss er «Sjakk for flykninger og alle andre». Ved å legge opp til ukentlige treff på biblioteket, har man der bidratt til å få mennesker ut av asylmottak og gi disse et lyspunkt i hverdagen. Deretter har de klart å viderutvikle tilbudet til også å inkludere andre i samfunnet. Vi håper og tror at vi i løpet av det neste året vil bidra til å skape nye tilbud tilsvarende det som er skapt på Bøler-bibliotek.


Frivilligheten

For å lykkes med dette er vi avhengige av gode støttespillere. Allerede har mer enn 30 personer meldt seg som frivillige i prosjektet. Dette er både mennesker med bakgrunn fra sjakkmiljøet, men også andre som ser muligheten til hjelpe prosjektet med å få ut sitt potensial. Vi har også blitt kontaktet av Norges Frivilligsentraler som ønsker å være en støttespiller for oss. De har pr. i dag 462 sentraler i drift fordelt på 354 kommuner. Vi tror dette blir en viktig støttespiller for oss, ikke bare inn mot bibliotekene, men også andre samfunnsområder som vi skal nå inn til senere.Nye delprosjekter

Sjakk & Samfunn lanseres nå med Bibliotek-Norge som første målgruppe, men vi er allerede godt i gang med å planlegge de neste delprosjektene. I første kvartal 2020 skal vi lansere Sjakk & Samfunn i norske fengsler. I forrige uke var vi så heldige at vi fikk være med når fengselsbibliotekene hadde sitt årlige treff. Våre prosjekttanker ble tatt imot med åpne armer og vi ble styrket i troen på at vi kan skape et tilbud som bedrer hverdagen i norske fengsler. 19. november skal vi også gjennomføre et arrangement på Tøyen bibliotek der forfatteren Carl Portman skal presentere sin bok “Chess Behind Bars” og fortelle litt om sitt arbeid med sjakk i engelske fengsler.


Hjemmeside

Noe vi har brukt en del tid på er utvikling av hjemmeside og visuell profil. Vi har fått hjelp av Sindre og Flu Hartberg til å lage logo og illustrasjoner. Vi har derfor nå fått noen samfunnsengasjerte sjakkbrikker som pryder hjemmeside. Hjemmesiden vår skal gi alle mulighet til å få informasjon om prosjektet. Her vil man også kunne lese om alle de spennende aktivitetene som vi etter hvert vil sette i gang. Det vil også være en omfattende ressursbank med opplæringsvideoer, kursmateriell og mye annet spennende som vil være tilgjengelig for alle som blir med i prosjektet.

På hjemmesiden vil det også være mulig å melde seg som frivillig i prosjektet. Vi har som nevnt allerede mange frivillige som hjelper oss, men har alltids rom for flere! Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å bidra inn mot noen av våre delprosjekter eller har ideer om hvordan prosjektet kan utvikles til å hjelpe enda flere.