Blogg

Endringer som følge av koronasituasjonen

Sjakk & Samfunn følger Helesdirektorates tiltak for å hindre spredning av COVID19. Alle arrangementer laget i samarbeid med biblioteker, frivilligsentraler og fengsler i nærmeste fremtid er avlyst for å unngå smittefare. Her kan du lese om hvordan vi jobber nå.


Høsten 2020 har Sjakk & Samfunn jobbet for å skape et sjakktilbud for innsatte i hele Norge. Vi har sendt ut sjakkbrett til 21 fengsler som har meldt seg på prosjektet. Mange har innledet et samarbeid med lokale sjakkmiljøer og på den måten fått i gang et sjakktilbud for de innsatte. Andre har stablet et tilbud på beina på egenhånd.

Alle aktiviteter er nå avlyst. Fengslene har innført strenge forbud mot eksterne besøk og tjenester som følge av situasjonen med COVID19. Innsatte er i langt større grad enn normalt isolert til egen avdeling. Mange har ikke tilgang til treningsrom, bibliotek og andre fellesarealer de normalt sett har.

For å skape et bedre aktivitetstilbud for de innsatte har Oslo fengsel besluttet å tilby sjakk på alle avdelinger. Sjakk & Samfunn har i den forbindelse bidratt med 90 sjakkbrett. Det blir spilt sjakk én-til-én på cellene, og enkelte avdelinger har startet interne turneringer. Oslo fengsel melder at flere innsatte føler at tiden går fortere og at støynivået har gått ned på avdelingene som følge av satsingen på sjakk. Flere enn før sitter i dyp konsentrasjon rundt et sjakkspill.

Oslo fengsel har mottatt 90 sjakkbrett fra Sjakk & Samfunn.

Også Halden fengsel og Romerike fengsel har fått flere sjakkbrett av Sjakk & Samfunn. Sjakkbrettene brukes av de innsatte på egen avdeling eller på cella.

Fremover skal vi bidra at flere fengsler får rikelig med sjakkutsyr for å kunne gi et bedre aktivitetstilbud til de innsatte. Det er inngått et samarbeid mellom Sjakk & Samfunn og Røde Kors om å søke tilskuddsmidler fra Stiftelsen Dam om støtte til en større aktivitetspakke (med blant annet sjakkbrett, undervisningsmateriale og andre brettspill). Hvis alt går etter planen, skal dette sendes ut til fengsler i hele landet i begynnelsen av april.

Styrker satsingen på nett

Over 160 biblioteker og et titalls frivilligsentraler er påmeldt prosjektet Sjakk & Samfunn. Alle aktiviteter i nærmeste fremtid er avlyst, og det er usikkert når offentlige institusjoner kan starte opp med aktiviteter igjen. Det betyr at mange i samfunnet står uten et aktivitetstilbud.

Sjakk kan imidlertid både læres og spilles online. Vi hadde fra før av planlagt å utvikle online sjakkurs for ansatte og frivillige som ønsker å bruke sjakk i relasjonsskapende arbeid. Denne satsingen blir nå fremskyndet og med større omfang – også med tilbud som alle i samfunnet skal få glede av.

I tiden fremover skal vi lage:

  • Online sjakkurs for deltagende institusjoner
  • Webinarer for å følge opp kursdeltagerne
  • Online sjakkturneringer for alle
  • Andre online arrangementer
  • Mer innhold på nettsiden www.sjakkogsamfunn.no
Vi styrker vår online satsing.

Vi arrangerer for øyeblikket ukentlige online turneringer for barn og voksne. Sjakk & Samfunn har sendt ut informasjon om disse tilbudene til biblioteker, frivilligsentraler, skoler og norske sjakklubber som har videreformidlet tilbudet i egne kanaler og i sosiale medier. Det er stor interesse for disse arrangementene. På det meste har vi hatt 357 deltakere – noe som er langt flere enn ved en vanlig norsk sjakkturnering.

Vi har også arrangert, i samarbeid med Offerspill sjakklubb, simultanoppvisning med internasjonal mester Joachim B. Nilsen. Nilsen spilte på det meste mot 40 spillere samtidig, og 60 spillere totalt. Hele seansen ble streamet live på strømmetjenesten Twitch.

Arrangementene våre på nett vil alltid være gratis å delta i, og vi streber etter å skape et tilbud med lav terskel – akkurat som med andre arrangementer i regi Sjakk & Samfunn.

Du kan lese mer om nettsjakktilbudet vårt her.

Eldreomsorgen og økt arbeidsledighet

Sjakk & Samfunn er et prosjekt som henvender seg til et nytt samfunnsområde hvert nye halvår. Vår plan har vært – og er fortsatt – å invitere eldreomsorgen inn i prosjektet våren 2020.

Sammen med et dedikert team fra Prospera stiftelsen jobber vi med å skape et sjakktilbud skreddersydd for eldre. Men vi er også klar over at dette er den gruppen i samfunnet som rammes hardest av viruset. Dette har vi i bakhodet når vi utvikler prosjektet videre.

Våren 2020 står eldreomsorgen for tur.

Konsekvensene av et samfunn i unntakstilstand er mange. Mange nordmenn går nå uten jobb, og det er usikkert når situasjonen vil normalisere seg. I 2020 vil Sjakk & Samfunn også jobbe for å skape gode aktivitetstilbud for arbeidsledige, primært gjennom et godt tilbud online.

Har du innspill eller idéer til Sjakk & Samfunn? Ta gjerne kontakt med oss på e-post, sjakkogsamfunn@sjakk.no.