Hvorfor sjakk?

Sjakk er et sosialt spill som kan bidra til inkludering og møter på tvers av alder og bakgrunn. I Norge har Sjakk & Samfunn bred erfaring med å bruke sjakk som virkemiddel for å skape møteplasser, hindre ensomhet og bidra til fellesskap.

Det er er en del forskning på sjakk og spill mer generelt.

Forskningen er på et tidlig stadium, men noe vet vi: For eksempel at organiserte fritidsaktiviteter som sjakk kan bidra til å hindre ensomhet og sosial isolasjon. Sjakk er en god sosial aktivitet som åpner opp for å bli kjent med hverandre.

Ensomhet og sosial isolasjon kan ramme uavhengig av alder, demografi, utdanning og kjønn. Særlig eldre er likevel mer utsatt for ensomhet, og kan ha et begrenset sosialt liv fordi ektefelle, venner og bekjente faller fra. Det er flere studier som viser at de som lever i sosial isolasjon og er ensomme, har større risiko for alvorlige sykdommer som demens og tidlig død. I en britisk studie fra 2013 viser forskerne at sosial isolasjon viste seg å være en risikofaktor for tidlig død blant eldre. Helse Norge deler flere råd for å komme ut av ensomheten. Et av rådene er å oppsøke sosiale møteplasser, som organiserte fritidsaktiviteter og organisasjonsarbeid.

Sjakkarrangement på Haugerud i Oslo sommeren 2020. Foto: Sjakk & Samfunn

Sjakkens sosiale kvaliteter har fått større oppmerksomhet de siste årene. Sjakk som sosialt og pedagogisk verktøy er blitt testet ut i en rekke land og på mange forskjellige områder i samfunnet.

Flere av Sjakk & Samfunns prosjekter bygger på positive erfaringer fra en rekke internasjonale samfunnsatsinger. Her er noen eksempler:

  • England har forfatter Carl Portman jobbet med sjakk i fengsler i en årrekke. Ifølge Portman kan sjakk ha rehabiliterende effekter og være et spill som fører til bedre miljøer når man en dag skal ut i samfunnet igjen.
  • Siden 2011 har sjakk vært på timeplanen i andre, tredje og fjerde klasse på armenske skoler. Hensikten er å gjøre elevene mer harmoniske. Med dette ble Armenia det første landet i verden med obligatorisk sjakk på timeplanen. I 2015 fulgte Spania etter.
  • Den spanske sjakklubben Magic Club de Ajedrez har høstet mange lovord i spansk presse for sin sosiale innsats, og ble i 2011 tildelt en pris av det offentlige organet IMSERSO. Magic Club de Ajedrez jobber inn mot en rekke grupper i samfunnet, blant annet eldre, hjemløse, innsatte og rusmisbrukere.
Paneldebatt på Tøyen bibliotek høsten 2019 om hvordan sjakk kan bedre norske fengselsmiljøer. Foto: Sjakk & Samfunn

God hjernetrim

Det finnes en del internasjonal forskning som konkluderer med at spill kan være bra for hjernen. Ifølge en studie fra The University of Edinburgh kan spill som brettspill, kort, sjakk, kryssord og bingo ha en positiv effekt på kognitiv funksjon og hukommelse. Studien viser også at det ikke er for sent å begynne med spill for en sterkere hjerne senere i livet. Deltakerne som begynte å spille mer i løpet av 70-årene, hadde større sjanse for å vedlikeholde deres tenkeevne. Forskerne har imidlertid ikke undersøkt hvilke av spillene som har mer eller mindre effekt. En annen studie fra University of Aberdeen konkluderer med det samme. Studien viser at de som oftere løste problemer, som sudoku eller å spille musikk, klarte seg bedre på de kognitive testene. Studien konkluderer med at hvis du løser vanskelige oppgaver kan du øke intellektet og utsette svekkelsen som kommer med alderen.

Sjakktreff på Nesttun eldresenter. Foto: Sjakk & Samfunn

Kaja Nordengen er lege og hjerneforsker og har skrevet bøkene “Hjernen er stjernen” og “Hjernetrening”. Nordengen mener at sjakk er utfordrende for hjernen og oppfordrer ofte i sine foredrag om å spille sjakk for å trene hjernen. I boken “Hjernetrening” gir Nordengen flere tips til et 30-dagers treningsprogram for hjernen der et av tipsene er å spille et parti sjakk. I boken er det også et eget kapittel der leserne lærer å spille sjakk.

«Sjakk krever logikk, planlegging, utholdenhet og mønster gjenkjenning. Og ikke minst: arbeidsminne. Med unntak av mønster-gjenkjenning, er dette primært funksjoner i den frontale hjernebarken helt foran i panne lappene våre. Selve mønstergjenkjenningen blir ofte sammenliknet med ansiktsgjenkjenning. De aller flinkeste sjakkspillerne gjenkjenner sekvenser fra tidligere spilte sjakkpartier nesten like raskt som de ville ha gjenkjent et kjent ansikt.»

UTDRAG FRA BOKEN «HJERNETRENING» AV KAJA NORDENGEN

Det er behov for mer forskning som ser på sammenhengen mellom spill generelt, sjakk og demenssykdommer. Det er imidlertid allerede noe forskning med indikasjoner på at sjakkspillet kan bidra til å avverge noen av effektene av Alzheimers sykdom. En artikkel publisert i New England Journal of Medicine i 2003 viser at å spille sjakk er en av aktivitetene som kan redusere risiko for Alzheimer og annen type hukommelsestap.

En annen studie fra 2001, publisert i National Academy of Sciences, konkluderer også med at sjakk og andre spill som utfordrer hjernen kan redusere forekomst av Alzheimer. Studien finner at eldre som spiller utfordrende spill har to og en halv ganger mindre risiko til å få Alzheimer. En annen studie fra 2001 publisert i National Academy of Sciences konkluderer også at sjakk og andre spill som utfordrer hjernen kan redusere forekomst av Alzheimer. En nyere studie fra 2019, publisert i International Journal of Environmental and Public Health går gjennom 20 studier og finner at sjakk kan være forebyggende mot demens, men konkluderer samtidig at det er behov for flere studier som kan bekrefte denne sammenhengen ytterligere.

Gevinster for barn

Resultatene fra forskningsstudier som viser sammenheng mellom sjakk og kognitivitet er tvetydige. Det er dog en del studier som viser at det er en positiv sammenheng mellom det å spille sjakk og kognitivitet. En tysk studie fra 2017 viser at sjakk kan være et viktig og effektivt verktøy for å forbedre matematisk kapasitet hos skolebarn.

Barn som spiller sjakk
Simultansjakk på Verdens kuleste dag. Foto: Sjakk & Samfunn

Funnene indikerer at kunnskap anskaffet gjennom sjakkspill kan overføres til matematikkdomenet. Flere skoler over hele verden har innført sjakkprogrammer i skolen. I Norge tilbys det sjakk i skolen gjennom det nasjonale prosjektet “SkoleSjakken” som driftes av Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund.

Kilder