Blogg

Hei, 2020!

Det er nå over et år siden vi fikk i stand et møte med Trine Skei Grande og Kulturdepartementet. På det tidspunktet visste vi ikke helt hva slags prosjekt vi ønsket å lansere, men vi forstod at dette møtet kunne være starten på noe nytt og spennende for norsk sjakk.


Det finnes flere eksempler på sosiale prosjekter internasjonalt som har lyktes med sjakk (se for eksempel her og her), og vi hadde lyst til få til noe tilsvarende i Norge. Med utgangspunkt i våre positive erfaringer med prosjektet SkoleSjakken begynte vi nå å skissere planene for et nytt stort prosjekt i regi av Norges Sjakkforbund. Snart ble ideen til Sjakk & Samfunn født!


Et tilbud som måtte komme

Sjakkbølgen har for lengst skyldt innover landet og flere hundretusener sitter klistret foran tv-skjermene når Magnus Carlsen spiller VM-kamper. Dørterskelen til landets mange sjakklubber kan likevel virke svært høy for mange sjakkinteresserte. Det var derfor på høy tid at det ble satt søkelys på å utvikle flere gode lavterskeltilbud for sjakkinteresserte rundt omkring i landet.

I tillegg er det mange som av ulike årsaker ikke har mulighet til å oppsøke eksterne tilbud, og vi ble raskt enige om at vi ønsket å gi alle som ønsker å spille sjakk muligheten til dette. Vi listet opp 30 samfunnsområder hvor sjakk kunne bidra til å skape et bedre miljø. Denne listen, med planer om å rulle ut et tilbud til et nytt samfunnsområde i halvåret, presenterte vi for Kulturdepartementet .

Trine Skei Grande og de andre i Kulturdepartementet tente på ideen og snart fikk vi også en støttespiller i Sparebankstiftelsen DNB. Vi fikk midler til å dekke 1,5 årsverk og arbeidet med å utvikle prosjektet kunne starte for fullt.

Etter hvert satt vi oss også noen mål:

  • Sjakk & Samfunn skal tilgjengeliggjøre sjakk for flere.
  • Sjakk & Samfunn skal skape lavterskel sjakkaktiviteter der alle kan bidra eller bli med, uansett bakgrunn, kultur, språk og alder.
  • Sjakk & Samfunn skal bidra til et sosialt og inkluderende miljø hos samfunnsområdene som inngår i prosjektet.
  • Sjakk & Samfunn skal skape et tilbud varer.

Bibliotekene ble valgt som første satsningsområde. Et område der vi opplevde at vi hadde en del kunnskap og lett kunne danne oss et bilde av mulighetene som fantes. Bibliotekene var også en arena som tidlig ga uttrykk for at de var positive til prosjektet og ønsket oss inn. Biblioteker er ikke lenger bare en utlånssentral. Dagens biblioteker ønsker å skape møteplasser og ha et variert aktivitetstilbud, dermed passet vårt prosjekt inn som hånd i hanske.


170 biblioteker med siden oppstart

Vi lanserte prosjektet på Sølvberget bibliotek i Stavanger 5. oktober, og samme dag ble det sendt ut invitasjon til alle landets biblioteker om å bli med i prosjektet. Bibliotekene som ble med i prosjektet fikk sjakkmateriell og tilgang til en ressursbank med blant annet videoopplæring, kursmateriell, oppgaver, regler og mye mer. I tillegg arbeider vi med å koble biblioteker med lokalt sjakkmiljø og hjelpe bibliotekene med å legge til rette for sjakkaktivitet.

Lansering på Sølvberget bibliotek i Stavanger: Marte og Hanna Kyrkjebø spiller simultan mot 20 spillere.

Over 170 biblioteker har meldt seg på prosjektet uten at vi har drevet innsalg i noe særlig grad. Mange biblioteker ønsker seg et sjakktilbud og er veldig positive til alle som kan bidra til dette. Noen steder har de lokale sjakklubbene flyttet deler av sin aktivitet til biblioteket, andre steder kommer det enkeltpersoner som holder kurs eller leder spillekvelder. Noen biblioteker inviterer til barnesjakk, mens andre igjen har turneringer. Noen biblioteker har ikke kommet i gang med organisert aktivitet enda, men brett og brikker blir satt frem slik at det er mulighet for besøkende å spille sjakk.

Vi merket raskt at dette også var et prosjekt som mange i sjakk-miljøet hadde lyst til å bidra inn mot. Mange har meldt seg som frivillige og tatt kontakt med biblioteker på eget initiativ, mens andre stiller opp når vi tar kontakt. Ofte skal det ikke mer til enn et et møte mellom bibliotekene og noen fra sjakkmiljøet, så begynner ballen å rulle. Vi er veldig takknemlig for alle som denne høsten har brukt av sin tid til å hjelpe biblioteker og styrke det lokale sjakktilbudet.

Sjakk på Eide bibliotek: Initiativtakerne til sjakken på Eide bibliotek dannet like så godt en sjakklubb, Hustadvika sjakklubb.

I Bergen er det planer om å få til et filialmesterskap for alle bibliotekene. Dette kommer ikke fra Sjakk & Samfunn sentralt, men fra bibliotekene selv. Rundt om i landet ser vi stadig flere eksempler på denne type underprosjekter som dukker opp i kjølvannet av vår satsning.

Vi er også veldig glade for å ha fått med Norges Frivilligsentraler med på laget, som flere steder i landet har klart å skape lavterskel sjakktilbud. Man trenger ikke nødvendigvis erfarne sjakkspillere for å skape et sjakktilbud. Like viktige er de som kan å organisere eller invitere til det ukentlige sjakktreff. Hvis man i tillegg finner noen som koker kaffe og kanskje lager boller av og til, så har man alle forutsetninger for å lykkes.

Veien videre

Vi kommer til å fortsette å stimulere til aktivitet på bibliotekene i tiden fremover, men gradvis flytter vi fokuset mer og mer over på vårt neste satsningsområde, fengslene. Tidligere i høst var vi på Ila og holdt kurs og spilte simultan med innsatte. Det gjorde et sterkt inntrykk og styrket oss i troen på at sjakk virkelig kan gjøre en forskjell for enkeltmennesker. De innsatte satt virkelig pris på at vi kom og brukte av vår tid til, og det har blitt ytret et stort ønske om at vi skal komme tilbake ved en senere anledning.

Å holde kurs og spillekvelder slik vi gjorde på Ila er bare en av flere måter vi kan bedre sjakktilbudet i fengsel. Vi har vært i dialog med fengselsbibliotekene om hvordan vi i samarbeid med dem kan stimulere til mer sjakk. Vi har også blitt gjort oppmerksom på at Røde Kors har besøksvennordninger i fengsel, og oppfølgingsprogram for tidligere innsatte etter soning. Dette kan også være aktuelle innganger for prosjektet.

Vi gleder oss til å tilgjengeliggjøre verdens flotteste brettspill for enda flere!