Photo by Michal Vrba on Unsplash
Blogg

Ung og samfunnsengasjert? Bli med!

I helgen bød muligheten seg for å diskutere hvordan vi kan engasjere unge til å ta del i Sjakk & Samfunn-prosjektet. Da ble det arrangert NM for ungdom i Skien, og på samme tidspunkt ble det avholdt et seminar for ledere fra Ungdommens Sjakkforbund (USF). Der snek vi oss med og la frem noen grunner til hvorfor Sjakk & Samfunn og USF burde samarbeide tett i årene som kommer.


Grunn 1: Utviklingsmuligheter for unge

Samfunnsområdene som samarbeider med Sjakk & Samfunn kan være gode arenaer for unge sjakkspillere som har lyst til å prøve seg som instruktører og/eller turneringsledere, eller på andre måter har lyst til å bruke sine erfaringer fra sjakken. At man faktisk kan bruke det man har lært i sjakken til noe mer enn å spille sjakk, kan nok for mange være en oppvekker og skape mestring på flere områder utover det rent sjakkfaglige. Unge har dessuten ofte nye, spennende og kreative ideer, og Sjakk & Samfunn har lyst til å være et sted der unge skal få muligheten til å utvikle og levendegjøre disse ideene.

Grunn 2: Tette gapet mellom kulturer og generasjoner

Kulturell sensitivitet – det å være nysgjerrig på andre og ha respekt for andre uavhengig av kultur – beskrives av eksperter som en ferdighet og egenskap som vil komme godt med i fremtidens arbeidsliv. På biblioteker i hele landet finner man herlige blandinger av folk med ulike bakgrunner og kulturer – et topp sted å treffe folk som kanskje ikke er så lik en selv, men som kanskje likevel viser seg å være det. Det å avholde sjakkurs eller lignende kan være en bra måte å komme litt nærmere et menneske man kanskje ikke ville snakket med ellers.

Neste høst er dessuten planen at Sjakk & Samfunn skal inn på eldrehjemmene. Og vi vil allerede nå oppfordre unge sjakkspiller som har lyst til å besøke eldrehjem til å ta kontakt! Helt sikkert er det at mange eldre vil sette pris på å få besøke av unge sjakkspillere. Dette tror vi er en veldig takknemlig oppgave, som man vil få mye igjen for.

Grunn 3: Gode rekrutteringsarenaer

Vi så det allerede dagen vi lanserte. Sjakk & Samfunn kan være en god rekrutteringsarena for ungdomsklubber. I forbindelse med lanseringen arrangerte vi en åpen turnering, og blant de som spilte den dagen i Stavanger var det mange unge, klubbløse sjakkspillere. Grunnene til dette kan være mange, fra høy terskel til medlemsavgift, men det kan også handle om at man ikke vet om tilbudet.Ungdomsklubber er tjent med å vise seg frem på slike arenaer. Forhåpentligvis kan det bidra til at enda flere unge, både jenter og gutter, får oppleve sjakkens mange positive sider i fremtiden.

Bottom line er at vi virkelig, virkelig håper at mange unge mennesker har lyst til å engasjere seg i Sjakk & Samfunn! Men det klarer vi ikke uten hjelp fra eldre generasjoner, som er forbilder for de som vokser opp i dag. Vi håper at vi sammen kan engasjere unge sjakkspillere til å se at sjakk kan bidra positivt til et varmere samfunn.