Blogg

Meningsfull fritid uten rus

Stedet Sagene er et kom-og-bidra-sted hvor målet er å sammen skape en meningsfull fritid uten rus. De har et bredt aktivitetstilbud på huset med blant annet quiz, musikkgrupper, tegnegrupper, gatefotball, klatring, turgrupper, sykling, seiling, ski og mye annet. Da vi tok kontakt for å høre om det var interesse for å starte opp et sjakktilbud, var de ikke vanskelig å be.

Institusjoner tilknyttet rusomsorg kan melde seg på prosjektet her

Nytt satsningsområde
Siden oppstarten høsten 2019 har Sjakk & Samfunn gradvis utvidet sitt tilbud og nådd ut til stadig nye samfunnsgrupper. Vi har nå etablerte tilbud på bibliotek, i fengsler, på frivilligsentraler, seniorsentre og tilbud knyttet opp mot mental helse. Nå har vi også åpnet opp for rusomsorgen, og denne høsten hadde jeg gleden av holde kurs for et av Frelsesarmeen sine aktivitetstilbud i Oslo.

Vår erfaring fra andre sentre vi har arbeidet inn mot er at sjakktilbudet har større sjanse til å bli av varig karakter hvis det er et tilbud sentrene selv klarer å holde i uten å gjøre seg avhengig av ekstern hjelp. Målet med mine 4 kurskvelder var derfor å gi dem eksempler på hvordan man gjennomføre slike sjakksamlinger uten å overkomplisere.

Allerede første kvelden jeg skulle holde kurs merket jeg at dette var en annen brukergruppe enn det jeg var vant til å jobbe med. Mens jeg på mine lærerkurs kunne holde det gående gjennom hele dagen med en lunsjpause midt på dagen, var dette en gruppe som hadde behov for kortere økter.

Pågangsmot og lærelyst
Første kvelden jeg kom til Stedet Sagene var jeg tidlig ute for å tilrettelegge kursrommet best mulig, og ikke minst få snakket litt med noen av brukerne før vi startet opp. Huset er åpent alle hverdager fra 15-20, og det er mange av de samme menneskene som kommer hver dag nesten uavhengig av hvilke aktiviteter man legger opp til den dagen. Det er et samhold og et fellesskap som gjør at folk trives. Det var lett å komme i prat med folk, og det viste seg at mange var nysgjerrige på sjakk. Det var imidlertid en gjennomgangsmelodi at de fleste var engstelige for ikke å være gode nok, og at de slet med konsentrasjonsvansker. Det var flere som sa at de på grunn av utfordringer knyttet til konsentrasjon neppe kunne være med lengre enn 15-20 minutter.

Jeg klarte å overtale 10 personer til å bli med på den første kurskvelden, noe som var mer enn halvparten av de besøkende på huset den kvelden. Jeg lovte at vi skulle gå sakte frem, og at jeg skulle klare å tilpasse undervisningen siden de aller fleste hadde svært begrenset erfaring med sjakk fra tidligere. 

Det tok ikke lang tid før skuldrene var senket og man koste seg

Til tross for liten tiltro til egne sjakkferdigheter hos enkelte, var det en gruppe med stort pågangsmot og lærelyst som ble med på første kurskveld. Det tok ikke lang tid før skuldrene var senket og man koste seg med minispill og andre spilleøvelser. Når første kurskveld var unnagjort etter 1,5 time, hadde ingen av kursdeltagerne forlatt kurset og flere ble sittende igjen og spille sjakk etterpå.

Tilbakemeldingene fra første kvelden var veldig gode og uken etter dukket alle kursdeltagerne opp igjen med unntak av en som hadde blitt syk. Det dukket også opp et par nye kursdeltagere som hadde hørt at det hadde vært veldig gøy på første kurskveld.    

En annen ting som var gledelig, var den høye kvinneandelen på kursene. Ofte når man inviterer til sjakkurs opplever man at det er en veldig stor overvekt av menn som dukker opp på kursene. Her var det imidlertid jevnt fordelt og faktisk en liten overvekt av kvinner, noe jeg tror bidro til den gode atmosfæren.

Ønsker å skape et varig tilbud
Etter 4 kurskvelder på Stedet Sagene har jeg ingen forventninger om at det skapes en ny verdensmester i sjakk i dette miljøet. Det jeg derimot føler meg trygg på er at de kommer til å fortsette å spille sjakk, og at det vil gi brukerne mye glede. Jeg er også trygg på at sjakkhjørnet blir flittig brukt og at sjakk fremdeles står på ukeplanen i tiden fremover. Nå er det en av aktivitetslederne på senteret som tar over ansvaret for sjakk-kveldene, men det kan også være at brukere overtar organiseringen av sjakkaktivitetene på sikt.

Vi i Sjakk & Samfunn ønsker å legge til rette for at flere aktivitetssentre med fokus inn mot rusomsorg skal få muligheten til å skape tilsvarende sjakktilbud for sine brukere. Vi vil støtte med gratis sjakkutstyr, inspirasjonsmateriell og annet som sentrene måtte trenge. Vi håper derfor flere vil få øynene opp for hva sjakken kan bidra med på steder der målet er å skape gode sosiale møteplasser. Aktivitetssentre som arbeider inn mot rusomsorg og som ønsker å skape et gratis sjakktilbud for sine brukere kan melde seg på her: https://sjakkogsamfunn.no/pamelding-rusomsorg/