Illustrasjon: Flu og Simen Hartberg for Sjakk & Samfunn

Om prosjektet

Sjakk & Samfunn er et landsomfattende prosjekt i regi av Norges Sjakkforbund (NSF). Vår visjon er at alle i samfunnet skal få muligheten til å få en bedre hverdag gjennom sjakkspilling.

Sjakk trenger ikke være så vanskelig. Faktisk er det ganske så enkelt – så lenge det legges til rette for det. Sjakk & Samfunn er basert på den idéen. Vi tilgjengeliggjør sjakk for flere, og i samarbeid med viktige samfunnsområder skaper vi lavterskel sjakktilbud der alle kan bli med. Vi tror nemlig at alle i samfunnet kan ha glede av et parti sjakk en gang iblant.

Menn og jente spiller sjakk sammen
Sjakk for flyktninger og alle andre på Oppsal bibliotek.
Sjakk & Samfunn på Verdens Kuleste Dag i Oslo 2019
Sjakk & Samfunn på Verdens Kuleste Dag i Oslo 2019

Sjakk for alle

Det finnes mange eksempler på at det skjer viktig og flott aktivitet av denne typen allerede. Der målet ikke er å få frem nye verdensmestere i sjakk, men heller å skape nye møteplasser i samfunnet gjennom sjakkspilling. Hvor sjakken bidrar til inkludering, integrering og rehabilitering. Men ofte er det snakk om lokale fenomen med noen ildsjeler som lykkes så langt ressurser og egen tid strekker til. Dette er strålende og må fortsette!

Det nye med Sjakk & Samfunn er at vi ikke slår oss til ro med det omfanget vi ser i dag, men offensivt prøver å nå ut til alle.

Et tilbud til alle samfunnsområder

Sjakk & Samfunn starter høsten 2019 opp med et tilbud til alle landets biblioteker. De neste årene vil en rekke andre samfunnområder også inviteres til å bli med: Kriminalomsorg, eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helse, bare for å nevne noen. I tillegg satser Sjakk & Samfunn på et sterkt samarbeid med Norges Frivilligsentraler.

Prosjektet støttes av Kulturdepartementet og Sparebankstiftelsen DNB.

Les mer om prosjektet her.

Her er vi