Barn som spiller sjakk
Blogg

SJAKK ER SUNT FOR HJERNEN

Mennesker i alle aldre har godt av et sjakkparti i ny og ne. Ikke bare fordi det er moro, men også fordi det er god hjernetrim.

Det har blitt forsket litt på sjakk, men mye av forskningen på området bærer preg av å være i startfasen. Det vi der-imot kan si med stor sikkerhet er at det å bruke hjernen og bedrive såkalt hjernetrim er veldig gunstig for mennesker i alle aldre.

Kaja Nordengen er hjerneforsker og job-ber til daglig som demensforsker og lege knyttet til Universitetssykehuset i Akers-hus. Hun er ikke i tvil om at det å utfordre hjernen med et sjakkparti er sunt for men-nesker i alle aldre.

– Det er aldri for sent å trene hjernen. Det er bra i alle aldre og bør gjøres så ofte som mulig, forteller hun.


«USE IT OR LOOSE IT»

Jo mer man trener hjernen, desto bedre er det. Da er det jo fint at man kan gjøre det på en morsom måte, som for eksempel ved å spille sjakk.

– Hjernen blir mer robust av å bli brukt, og tåler sykdom bedre dersom det skulle ram-me. Det er bedre jo mer man trener og hol-der hjernen i form, «Use it or loose it», for-klarer Kaja Nordengen, som blant annet har skrevet bøkene «Hjernen er stjernen» og «Hjernetrening».


«Sjakk krever logikk, planlegging, utholdenhet og mønster gjenkjenning. Og ikke minst: arbeidsminne. Med unntak av mønster-gjenkjenning, er dette primært funksjoner i den frontale hjernebarken helt foran i panne lappene våre. Selve mønster­gjenkjenningen blir ofte sammenliknet med ansiktsgjenkjenning. De aller flinkeste sjakkspillerne gjenkjenner sekvenser fra tidligere spilte sjakkpartier nesten like raskt som de ville ha gjenkjent et kjent ansikt.»

UTDRAG FRA BOKEN «HJERNETRENING» AV KAJA NORDENGEN