Blogg

SJAKK I MOSJØEN FENGSEL

Under de forskjelligste himmelstrøk spilles det sjakk. De forskjelligste mennesker møtes ved sjakkbrettet. Du finner sjakkspillerne på de forskjelligste steder. Under besøk i Mosjøen fengsel la jeg merke til at også der ble det spilt sjakk. Min interesse var så iøynefallende at før jeg visste ordet av det, var mitt første fengselsparti i gang. 


Et fengselsparti

Hvem han var og hvor han kom fra, han jeg spilte mot i dette første partiet i fengslet, har jeg ingen formening om. I løpet av en knapp halvtime skulle jeg erfare at han i alle fall var sjakkspiller. 

Partiet startet med 1. e4, og jeg svarte med e5. Hvits neste trekk var 2. Dh5. Jeg skjønte at her burde jeg passe meg. Dessverre tok jeg likevel ikke partiet alvorlig nok før det enda hadde gått noen trekk. Da var jeg kommet under et massivt press som vedvarte store deler av partiet. 

Etter hvert fikk jeg likevel en viss kontroll og kunne tenke på noe annet enn forsvar. Men hvor lenge var Adam i Paradis? En stygg bukk satte stopper for alle mine lovende planer. Min motstander var deretter nådeløs. 

Leder i Mosjøen sjakklubb, Torger Nilsen (til høyre), skriver i dette innlegget om sine erfaringer med sjakk i Mosjøen fengsel. Her i aksjon på Vefs bibliotek i Mosjøen.

Slik endte mitt første fengselsparti, et sjakkparti som millioner andre, men tross åpenbare likheter, noe helt unikt: Verken før eller seinere er akkurat dette partiet spilt. 

Minst to mennesker har en klar erindring om hva som skjedde under partiet. Min motstander har jeg ikke truffet etter at han var ferdig med soning. Men krysser våre veier igjen, kan vi snakke om vårt første møte, ved sjakkbrettet, denne onsdagskvelden i Mosjøen fengsel. 

Slik endte mitt første fengselsparti, et sjakkparti som millioner andre, men tross åpenbare likheter, noe helt unikt.

Sjakkutstyr og Julegryta

Partiet ble spilt på et lite brett med små og litt puslete brikker, nærmest som et reisesjakkbrett å regne. Det slo meg under spillet at sjakkspillerne i fengslet burde ha skikkelige brett og brikker. Da jeg seinere fikk spørsmål fra Frelsesarmeen om jeg visste om noe som kunne være til hygge og nytte for innsatte i fengslet, hadde jeg svaret klart. 

Julen 2017 ble det kjøpt inn fire ordinære turneringsett med klokker til Mosjøen fengsel. Det var midler fra Julegryta som kom til nytte på denne måten. 


Sjakk til daglig

Noen måneder seinere besøkte jeg igjen fengslet. Da sto brett og brikker ferdig oppstilt i fellesrommet. “Utstyret blir i alle fall brukt”, var min umiddelbare tanke. Det viste seg at beskrivelsen var lite dekkende for den virkelige sjakkaktiviteten i fengslet. 

Både innsatte og ansatte fortalte om mye sjakk: Mellom innsatte og mellom innsatte og ansatte. Mosjøen fengsel har siden vært den plassen der det utvilsomt spilles mest sjakk i byen.

Mosjøen fengsel har siden vært den plassen der det utvilsomt spilles mest sjakk i byen.

Stormester Benjamin Arvola Notkevich

I månedsskiftet mai/juni ble Nord-Norsk mesterskap i sjakk for 2019 arrangert i Mosjøen. Vi visste at stormester Benjamin Arvola Notkevich ville komme til mesterskapet. Jeg undersøkte derfor interessen for besøk av stormesteren i fengslet. Det tok ikke mange timene før svaret kom. Benjamin sa ja til fengselssjakk nesten før vi hadde spurt. 

Kristi himmelfartsdag var det duket for sjakk med stormester Benjamin Arvola Notkevich i fengslet. Der ventet en liten gruppe sjakkspillere på stormesteren. 

Benjamin bød på seg selv og leverte som han skulle i to partier. Det var ikke så overraskende at Benjamin, selv med mye mindre tid til rådighet, vant alle partiene. Det overrasket derimot hvor lenge noen av partiene varte. 

Etterpå ble det tid til en kopp kaffe og litt hyggelig sjakkprat før vi forlot fengslet. Men noe fra besøket ble åpenbart igjen i fengslet. Så sent som for et par uker siden snakket én av de som deltok om partiene mot stormesteren. 


Faste spillekvelder

“Kan vi ha sjakkvelder i fengslet?” var spørsmålet jeg fikk denne høsten. Det viste seg at ikke bare de innsatte syntes dette var en god idé. En gang i uka bidrar nå Mosjøen sjakklubb med sjakk i fengslet.

Innholdet i disse samlingene er fortsatt i støpeskjeen og noe vi fortløpende vil drøfte med sjakkspillerne i fengslet. 

Til nå har spillekveldene gått med til å spille vanlig sjakk. Det er mulig å legge bestemte tema inn i kveldene. Fischersjakk er allerede lansert, og vi vil nok forsøke oss på det, én av de første sjakkveldene.

Overalt møter sjakken deg på den samme måten. Vi kan si at sjakken ikke gjør forskjell på folk. 

I Mosjøen fengsel

Mosjøen fengsel er altså ett av de forskjelligste steder under solen hvor det spilles sjakk. Men selv på et så avgrenset område, er det de forskjelligste mennesker som møtes ved sjakkbrettet. Her har du fått et lite innblikk i hva dette kan innebære. 

Men på sjakkbrettet i Mosjøen i fengsel, gjelder de samme reglene som på alle andre sjakkbrett, hvor du enn måtte befinne deg på kloden. Overalt møter sjakken deg på den samme måten.  Vi kan si at sjakken ikke gjør forskjell på folk. 

Flere av spillerne i fengslet holder nå et nivå som gjør at de ville ha hevdet seg bra i en turnering i Mosjøen sjakklubb. Det er noe å tenke på for sjakkspillerne i fengslet. En dag skal de jo ut i frihet. 

Men vi andre, vi som spiller sjakk under helt andre forhold, har kanskje også fått noe å tenke på? 

Skrevet av Torger Nilsen
Leder Mosjøen sjakklubb