Blogg

Sjakk på alle avdelinger!

Nylig tikket det inn en forespørsel fra Oslo fengsel om vi kunne hjelpe dem med å dekke sjakkbehovet som er økende som følge av korana-situasjonen.

Behov for 90 sjakksett!
I resten av landet opplever vi i disse tider at sjakkarrangementer blir avlyst alle som en. Vårt arbeid med å skape møteplasser rundt omkring i samfunnet er lagt på is, men noen steder blomstrer sjakkaktiviteten som aldri tidligere! I forrige uke fikk vi en henvendelse fra Oslo fengsel. Ulf Bendiksen som er leder for Kultur og Fritidsvadelingen i Oslo fengsel kunne fortelle om et økende behov for sjakkmateriell. Som en følge av forbud mot eksterne besøk og tjenester, kombinert med aktivisering av mindre grupper fremfor få store, har Oslo fengsel besluttet å tilby sjakk på alle avdelinger. De innsatte vil bli gitt tilbud om å ha med sjakkutstyr på cellene og spille en mot en.

Vi har allerede et etablert tilbud med Oslo fengsel og sjakkinteressen blant de innsatte er økende. I tillegg til sjakkutstyr har fengslet fått etablert et kurstilbud for de innsatte der Jon Kristian Haar skulle holde faste kurs. Når dette tilbudet har blitt satt på vent, så ble det etterspørsel etter et alternativt sjakktilbud. Ulf Bendiksen forteller at for å dekke behovet på alle avdelinger så har Oslo fengsel behov for 90 sjakkbrett! Dette har de nå fått fra Sjakk & Samfunn.

Etter at Oslo fengsel har spredt informasjon til andre fengsler har også Ringerike fengsel og Halden fengsel tatt kontakt med oss for å etablere et tilsvarende tilbud i sine fengsler.

Postsjakk mot Romerike fengsel
Også mange andre fengsler i landet klarer å tilby sjakk til sine innsatte. Over halvparten av alle fengsler i Norge er nå med på Sjakk & Samfunn. I disse dager er det mange som får spille på cellene eller i små grupper.

Vi i Norges Sjakkforbund har også et postsjakkparti gående mot Ringerike fengsel. Ikke alle på kontoret er like godt fornøyd med åpningen, men for de som er interessert så kan man følge med på partiet her: https://www.chessdrop.com/PJe2yST6uE2TSkYa7

(Partiet foregår selvfølgelig uten computeranalyse)

Ivrige diskusjoner på Sjakkontoret!
Ivrige diskusjoner på Sjakkontoret!