Blogg

Sjakk & Samfunn satser på ungdom i 2022

Helsedirektoratet har bevilget Sjakk & Samfunn 200.000 kroner til å skape lavterskel sjakktilbud på 5 ungdomsklubber våren 2022.

Aktivitetene vil rulles ut i de fem byene Tromsø, Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bergen, og vi er nå på leting etter aktuelle samarbeidspartnere. Hvis alt går etter planen, vil vi rulle ut prosjektet i mars 2022 og gjennomføre et opplegg som skal strekke seg over 8 uker.

Ungdom som primus motor

Tilbudet skal driftes av aktivitetsledere og andre ansatte i ungdomsklubbene i tett samarbeid med ungdommene som benytter seg av tilbudet.

Vi ønsker at målgruppa skal spille en aktiv rolle i både utformingen og gjennomføringen av prosjektet. I forkant av utrulling vil både aktivitetsledere og ungdom få kursing i sjakk og tips til ulike aktiviteter. På disse samlingene vil det være gode muligheter for å komme med innspill til opplegget og diskutere hva man ønsker fra et aktivitetstilbud der sjakk står i fokus.

Kursene vil gjennomføres i regi av lokale ressurspersoner med sjakkfaglig og pedagogisk kompetanse, som også kan fungerer som mentorer og gi støtte til ungdommene.

Digital idébank

Etter prosjektets utløpsdato er målet at ungdomsklubbene skal klare å drifte sjakktilbudet videre på egenhånd. Håpet er at ungdommen og de ansatte som har vært med i løpet av prosjektet, vil få nye ideer, og at tilbudet fortsetter å utvikle seg organisk.

Erfaringene ønsker vi å samle i en digitalt idébank, der ungdomsklubbene kan dele ideer om hva som fungerer hos dem og dessuten sparre omkring nye initiativer. Vi har i tillegg troa på at visuelt innhold kan inspirere, og vi ønsker å få laget flere videoer i løpet prosjektperioden for å synliggjøre for andre hvordan sjakk kan bidra positivt til unges mental helse og motvirke ensomhet.

Midlene kommer gjennom tilskuddsordningen Mobilisering mot ensomhet, som har som mål å utvikle og iverksette effektive tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen.

Interesserte må gjerne ta kontakt med prosjektleder Martin Johannessen på e-post: martin@sjakk.no