Sjakkåpninger

Prinsipper som jeg forsøker å lære bort når jeg holder nybegynnerkurs handler om å ta kontroll i sentrum, få ut de lette offiserene og ikke minst få kongen i sikkerhet.

I tillegg er det lurt å angripe motstanderens brikker og utvikle egne brikker med tempo. Hvis man forstår disse prinsippene, så klarer man som regel å finne gode åpningstrekk.

Det finnes enorme mengder teori om alle mulige sjakkåpninger. Mange tenker nok at man må beherske mange åpninger og tusenvis av varianter for å bli god i sjakk. Men man kan komme langt hvis man forstår noen grunnleggende prinsipper i åpningsspillet, og i tillegg finner en åpning som passer sin spillestil.

På denne siden har vi forsøkt å samle noen av de mest vanlige åpningene. Uten å gå alt for dypt har vi forsøkt å forklare fordeler og ulemper med de ulike åpningene.

Vi har også lagt ved Magnus Carlsens partier i de ulike åpningene, slik at man kan danne seg et bilde av hvilke stillinger åpningene kan lede til hvis man spiller godt 🙂

Skrevet av: Erik Grindbakken, Sjakk & Samfunn

Siciliansk

Fransk

Ruy López

Caro-kann

Italiensk

Skandinavisk

Pirc

Kongegambit

Dronninggambit

Slav

Kongeindisk forsvar