Blogg

Sjakkbenker til Rogaland, Agder og Vestland!

Sparebankstiftelsen SR-Bank Har gitt gave på 900.000 kroner til innkjøp av sjakkbenker i Rogaland, Agder og tidligere Hordaland.


tekst til bilde

Flere hundre tusen ser i disse dager Magnus Carlsen sin VM match på NRK, og stadig flere ser også nytten av å bruke sjakk for å skape aktivitet og sosiale møteplasser. Den enorme sjakk-interessen som finnes i Norge i dag gjør at sjakk kan fungere som en brobygger mellom kulturer og generasjoner. Stiftelsen SR-Bank er blant de som har fått øynene opp for hvilke muligheter sjakk byr på og vil nå i bruke 900.000 kroner på å kjøpe benker og sjakkbrikker av høy kvalitet og skape en rekke flotte møteplasser i sine områder.

Tirsdag var jeg invitert til Stavanger for å motta gaven på vegne av Norges Sjakkforbund og prosjektet Sjakk & Samfunn. Ellen Instefjord fra Stiftelsen SR-bank kunne fortelle om sin egen sjakkinteresse og at hun gledet seg til å se mer lavterskel sjakkaktivitet i fylkene stiftelsen representerer.

Sjakk & Samfunn vil i samarbeid med blant annet lokale bibliotek sørge for at det blir stor aktivitet knyttet til benkene og mulighet for utlån av sjakkbrikker.


Vi har tidligere fått støtte fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus på 220.00 kroner til et tilsvarende prosjekt i deres nærområde. Vi vil også jobbe videre for å skaffe støtte til tilsvarende prosjekter i resten av landet.