Sjakk & Samfunn på Verdens Kuleste Dag i Oslo 2019

Søk om støtte

Sertifiserte Sjakk & Samfunn-klubber kan søke om støtte fra Sjakk & Samfunn på opptil 1000,- pr. arrangement og opptil 3000,- i halvåret til å skape gratis lavterskel sjakkarrangementer i sitt lokalsamfunn.

Eksempel på lavterskel sjakkarrangement kan være

 • Åpne spillekvelder
 • Nybegynnerkurs
 • Sosiale kvelder. F.eks. i forbindelse med VM-kamper på tv

Merk at arrangementer som allerede er en del av den ordinære klubbdriften ikke kan medregnes som et nytt arrangement.

Målet for støtteordningen

Sjakk & Samfunn er et nasjonalt prosjekt i regi av Norges Sjakkforbund (NSF). Prosjektet stimulerer til mer lavterskel sjakkaktivitet i samfunnet og bidrar til at flere får glede av sjakk.

Formålet med ordningen er å inspirere sjakklubber til å skape mer lavterskel sjakkaktivitet i sitt lokalsamfunn. Midlene skal brukes til å styrke det lokale, frivillige arbeidet i sjakklubben.

Vi oppfordrer til samarbeid med lokale bibliotek og/eller frivilligsentraler eller andre lokale møteplasser.

Hvem kan søke

Alle norske sjakklubber som er sertifiserte Sjakk & Samfunn-klubber kan søke om støtte. Søk om å bli en Sjakk & Samfunn-klubb her.

Retningslinjer for arrangement

 • Arrangementet må være gratis og uten krav til medlemskap
 • Sjakklubben må stå som arrangør

Hva kan støtten brukes til

 • Markedsføring av arrangement
 • Leie av lokale
 • Bevertning
 • Premier

Hva kan støtten ikke brukes til

 • Til å lønne ansatte
 • Til å honorere kursholdere
 • Til å bygge egenkapital
 • Til innkjøp av rusmidler

Søknadsfrister

Løpende. Vi innvilger søknader så langt midlene rekker.

Søknadsskjema og rapportskjema sendes til sjakkogsamfunn@sjakk.no Søknader vurderes fortløpende.

Forpliktelser og dokumentasjonskrav

Ved å motta støtte forplikter sjakklubben seg til å gjennomføre det planlagte arrangementet det er søkt om støtte til.

Sjakklubben forplikter seg til å:

 1. Bruke midlene i henhold til retningslinjene
 2. Bruke midlene i perioden det søkes om støtte til. F.eks. hvis det er søkt om støtte til arrangementer som planlegges avholdt våren 2021, må midlene brukes i den perioden
 3. Levere kort rapport med noen linjer om arrangementet og minst ett eller flere bilder. Dokumentasjonen kan bli brukt i Sjakk & Samfunns markedsføring (trykk og digitalt)
 4. Svare på et årlig spørreskjema