Blogg

Supertrening for hjernen

Når vi denne våren har planlagt Sjakk & Samfunns kommende satsing på eldresektoren, har vi sett til mange land for inspirasjon, blant annet til Spania og nærmere bestemt Mérida, hovedstaden i den spanske autonome regionen Extremadura. Der ligger det en klubb som heter Magic Club de Ajedrez (den magiske sjakklubben), som siden 2009 har spesialisert seg på de sosiale, terapeutiske og pedagogiske sidene ved sjakk.

– Sjakk er super trening for hjernen. Når du spiller sjakk, trener du på konsentrasjon, planlegging, organisering og det å ta valg. Dette er spesielt viktig jo eldre du blir, sier klubbpresident Juan Antonio Montero som mener sjakk er et superspill for både unge og eldre.

Han er utdannet psykiater og har jobbet med sjakk i en årrekke. Han forteller at den spanske sjakklubben har utviklet en metodikk som har til hensikt å forebygge kognitiv svikt hos eldre.

– Vi starter med enkle situasjoner på sjakkbrettet og går over til mer komplekse oppgaver etter hvert. I noen tilfeller er det så enkelt som å se på et sjakkbrett med for eksempel en hest og en bonde, for så å huske hva slags brikker som var plassert på brettet. I andre tilfeller er det vanskeligere, men det er viktig for oss at kursdeltagerne får den tiden de trenger. Vi baserer oss på en pedagogikk som tar utgangspunkt i motivasjon og det å feire fremsteg.

Men hva med den sosiale biten? Montero forteller at de på kursene ikke legger noe særlig vekt på konkurranseaspektet ved sjakk, og at det er viktigere at alle kursdeltagerne får muligheten til å få komme til orde, uansett om man er hobbyspiller eller nybegynner.

– Sosial deltakelse er viktig for å stimulere til aktiv aldring og unngå institusjonalisering av eldre, mener Montero.

Og resultatene, de er gode.

– I noen av sentrene der vi har undervist har vi møtt på eldre som sliter med hukommelsen. Vi hadde for eksempel med oss to 80 år gamle damer som ikke kunne noen ting om sjakk, og som i begynnelsen var veldig sjenerte. Vi startet med å lære dem det helt grunnleggende: Hva brikkene heter, og hvordan de beveger seg. Med tiden fikk de økt selvtillit, og etter tre måneder kunne de spille sjakk på egenhånd.

Magic Club de Ajedrez har høstet mange lovord i spansk presse, og ble i 2011 tildelt en pris av det offentlige organet IMSERSO. Magic Club de Ajedrez jobber også inn mot andre sosiale grupper, blant annet hjemløse, innsatte og rusmisbrukere.

Konsentrert gjeng: – Vi starter med enkle situasjoner på sjakkbrettet og går over til mer komplekse oppgaver etter hvert, sier klubbpresident Juan Antonio Montero.
Vekt på det sosiale: Både erfarne og nybegynnere er i samme gruppe på kursene til Magic Club de Ajedrez.