Innsatte føler at tiden går fort og at støynivået har gått ned på avdelingene. Flere sitter i dyp konsentrasjon rundt et sjakkspill.